EU mopedkörkort klass 1, behörighet AM

EU mopedkörkort

Den som ska köra EU-moped klass 1 ska ha fyllt 15 år och inneha ett AM körkort. Eller ett körkort med behörighet A eller B, traktorkort eller förarbevis för moped klass 1 (utfärdat före 1 oktober 2009).

Körkortsbehörigheten AM ger dig rätt att köra en EU moped klass 1 samt moped klass 2, traktor och vissa typer av motorredskap. Ett körkort med behörighet AM är ett riktigt körkort och kan därför även användas som ID-kort.

  För att få ett EU mopedkörkort klass 1, behörighet AM krävs att du har

 • blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos Trafikverket, innan du gör provet måste du:
 • ha ett giltigt körkortstillstånd
 • fyllt 15 år
 • gått en utbildning hos en behörig trafikskola (utbildare)

Moped körkort / Övningskörning - utbildning

För att en elev ska få övningsköra med moped klass 1 måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten. Utbildningen för körkort AM ska vara sammanlagt minst 12 timmar. Den ska innehålla både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik.

Vad skiljer moped klass 1 från klass 2

  EU moped klass 1

 • måste vara registrerad (ska ha en registreringsskylt)
 • får köras i högst 45 km/tim
 • får inte köras på cykelbanor
 • måste vara trafikförsäkrad

  EU moped klass 2

 • behöver inte vara registrerad
 • får köras i högst 25 km/tim
 • får köras på cykelbanor
 • måste vara trafikförsäkrad
 • En äldre svensk moped som får köras i högst 30 km/tim anses vara en moped klass 2.

Moped klass 1 är en EU-godkänd moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim och som har

  Två hjul samt

 • om den drivs av en motor som bygger på inre förbränning har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller
 • om den drivs av en elektrisk motor har en kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt.
 • Tre eller fyra hjul samt

 • om den drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter.
 • om den drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller
 • om den drivs av en elektrisk motor har en kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt.

Registering

En moped klass 1 måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak av samma typ som används på motorcyklar. EU mopeden klass 1 är skattebefriad.

Trafikförsäkring

Mopeden måste vara trafikförsäkrad.

  Särskilda trafikregler för Moped klass 1 EU Moped

 • Du måste ha en godkänd hjälm (E eller SIS-märkt). Även passagerare ska ha hjälm.
 • Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan.
 • Du får inte köra i cykelfält eller på cykelbanor.
 • Du får inte köra i körfältet för fordon i linjetrafik (bussfilen).
 • Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.
 • Du får inte parkera på gång och cykelbanor och normalt inte i cykelställ.
 • Du får inte låta mopeden skjuta på något annat fordon (till exempel en cykel) eller låta mopeden dras av något annat fordon.
 • Du får inte skjutsa fler passagerare än din moped är godkänd för.

Skylt for långsamtgående fordon

Tre- och fyrhjuliga klass I-mopeder ska vara utrustade med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt). Skylten ska vara typgodkänd och den monteras baktill på fordonet.

Ägarbyte

Ska du köpa eller sälja en EU moped klass I ska ägarbyte anmälas till Transportstyrelsen.

Viktigt att tänka på

AM-körkortet omfattas av samma bestämmelser om ingripanden som till exempel körkort för bilar och motorcyklar. Det innebär att körkortet kan återkallas vid trafikbrott. Upprepade brott och förseelser kan komma att påverka inte bara den aktuella behörigheten utan även förarens möjligheter att senare skaffa körkortsbehörighet för till exempel personbil och motorcykel.

Du får inte genomföra ett kunskapsprov innan du fyllt 15 år. Men du kan påbörja din utbildning vid en tidigare tidpunkt. Övningskörning får ske först när du är 14 år och 9 månader. Privat övningskörning med moped är inte tillåten.