Förarbevis för moped klass 2

Förarbevis moped

En moped klass 2 är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt.

Om du fyllde 15 år efter den 30 september 2009 krävs det att du minst har ett förarbevis för moped klass 2 eller körkort med behörighet AM eller traktorkort för att få köra en moped klass 2, det krävs inget körkort eller förarbevis för att köra en moped klass 2 om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009.

  För att få ett förarbevis för moped klass 2 krävs att du har

 • fyllt 15 år
 • gått en utbildning hos en behörig utbildare
 • blivit godkänd vid ett teoriprov (kunskapsprov) hos en behörig provförrättare

Teoriprov och utbildning

Utbildningen innehåller teoretiska moment och kan även innehålla praktiska moment, men det avslutande provet är enbart teoretiskt. De områden som tas upp under utbildningen är fordonskännedom, trafikregler, trafikens förrädiska situationer och människans begränsade förmåga. I utbildningen kan ingå saker som manöverträning och praktisk tillämpning.

Kunskapsprovet omfattar 25-35 frågor om fordonet, regler, människan, risker och miljön. Du måste ha rätt på minst 80 procent av frågorna för att bli godkänd.

Utbildning och prov anordnas bland annat av trafikskolor, motororganisationer, studieförbund och frivilligorganisationer. Utbildare och provförrättare måste godkännas av Transportstyrelsen.

Förarbevis

När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset. Tillsammans med ansökan bifogas ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften av förarbeviset. När ansökan och betalning kommit in till Transportstyrelsen tillverkas förarbeviset.

Avgiften för förarbeviset ändras ibland och vi hänvisar vi till källan för aktuell priser.

För att du ska kunna köra så snart som möjligt efter godkänt kunskapsprov skickar Transportstyrelsen även ut ett så kallat bevis om förarbevis - ett dokument som intygar att du har rätt att köra moped klass II i väntan på att det riktiga förarbeviset (plastkortet) är tillverkat. Bevis om förarbevis är giltigt i ett år och innan dess måste du ha skickat in din ansökningsblankett samt betalat tillverkningsavgiften för att behålla din behörighet.

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 innehavarens fotografi och namnteckning.

Vad skiljer moped klass 2 från klass 1

  Moped klass 2

 • behöver inte vara registrerad
 • får köras i högst 25 km/tim
 • får köras på cykelbanor
 • måste vara trafkförsäkrad

  Moped klass 1

 • måste vara registrerad (har registreringsskylt)
 • får köras i högst 45 km/tim
 • får inte köras på cykelbanor
 • måste vara trafikförsäkrad

Registrering

Moped klass 2 ska inte registreras och saknar därför registreringsskylt.

Trafikförsäkring

Mopeden måste vara trafikförsäkrad och du ska ha med dig trafikförsäkringsbeviset när du kör.

  Särskilda trafikregler för Moped klass 2

 • Du måste ha en godkänd hjälm (E eller SIS-märkt). Även passagerare ska ha hjälm.
 • Du ska köra på cykelbanan (gäller tvåhjulig moped och i vissa fall trehjulig).
 • Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan (där det inte finns en särskild cykelbana).
 • Du får köra i cykelfältet.
 • Du får köra i körfältet för fordon i linjetrafik ("bussfilen") om körfältet ligger till höger i färdriktningen.
 • Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.
 • Du får parkera mopeden på samma sätt som en cykel (gäller tvåhjulig moped).
 • Du får inte låta mopeden skjuta på något annat fordon (till exempel en cykel) eller låta mopeden dras av något annat fordon.
 • Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för. När en moped klass 2 har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får du dock skjutsa ytterligare
  a) ett barn under 10 år b) två barn under sex år, om du själv har fyllt 18 år.

Att tänka på när du köper en moped klass II

Se till att få med ett av följande intyg. Mopedens typintyg, om det är en svenskt godkänd 30-moped. Mopedens CoC-intyg (intyg om överensstämmelse), om det är en EU-godkänd 25-moped.

Jämför mopedens ramnummer med uppgiften på intyget. Det ska vara samma nummer. Så kallade sidoimporterade mopeder förekommer tyvärr på marknaden som godkända mopeder klass II. De ser ut som vanliga mopeder men får inte användas, eftersom de aldrig fått något godkännande i Sverige.

Övrigt

En äldre svensk moped som är konstruerad för en hastighet av högst 30 km/tim med typintyg utfärdat före den 17 juni 2003, räknas som moped klass 2 även om den har maxfart 30 km/tim.

Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du efter 1 oktober 2009 bli meddelad en varning och eller få ditt förarbevis återkallat. Det är dock bara trafikbrott som begåtts efter 30 september 2009 som kan ligga till grund för varning eller återkallelse av förarbeviset.

Du får inte genomföra ett teoriprov innan du fyllt 15 år. Men du kan påbörja din utbildning vid en tidigare tidpunkt. Övningskörning får ske först när du är 14 år och 9 månader. Privat övningskörning med moped är inte tillåten.