Säkerhetskontroll för bil

Säkerhetskontroll

Invändig och utvändig säkerhetskontroll

Innan din uppkörning börjar ska du genomföra en säkerhetskontroll. På denna sida går vi igenom hur man genomför en säkerhetskontroll på ett korrekt och snabbt sätt.

Du ska utföra såväl en yttre (utvänding) och en inre (invändig) säkerhetskontroll. Oftast brukar uppkörningsledaren bara be dig utföra en del av säkerhetskontrollen (t.ex. kontrollera bromsar och vätskenivåer), men du måste ändå kunna och vara beredd på att utföra en komplett säkerhetskontroll från A till Ö.

Kom dock ihåg på att besiktningsmannen vet att du är nervös och du behöver heller inte kunna exakt var alla reglage på alla bilmodeller sitter – så om du är osäker på var något reglage sitter kan du fråga!

Yttre säkerhetskontroll

Under den yttre säkerhetskontrollen ska du kontrollera att all belysning fungerar som den ska, du ska kontrollera däck och blinkers, vindrutetorkare och olika vätskor. Tänk på att du inte behöver ta upp mätstickorna om du blir ombedd att kontrollera vätskenivåerna – det räcker med att du kort redogör för de olika behållarna, t.ex. "här kontrollerar man oljenivån, vid behov fyller man på". Det du behöver kolla är spolarvätska, kylvätska, styrservoolja, motorolja och bromsvätskan.

  Checklista yttre säkerhetskontroll

 • Tänd parkeringsbelysningen. Kontrollera framljus, bakljus, reflexer och skyltbelysningen. Rengör vid behov!
 • Slå på tändningen. Slå på halvljus, helljus och vänsterblinkers. Kliv ur bilen, kolla helljus, bakljus och vänsterblinkers både fram och bak.
 • Kolla däcken på vänster sida (gör en snabb visuell kontroll – ser mönsterdjupet bra ut, ser däcket ut att ha rätt lufttryck, d.v.s. är det runt och inte platt på undersidan?)
 • Slå av helljusen, slå på höger blinkers, slå på dimbakljus. Kliv ur och kolla halvljus, dimbakljus, högerblinkers bak och fram samt en snabb visuell kontroll av däcken på höger sida.
 • Släck lysena, slå av alla blinkers (nollställ allt för att minska risken att du kör iväg med fel belysning påslagen). Be någon annan bromsa medan du själv står bakom bilen och kontrollerar att bromsljusen fungerar.

Färdigt! Notera att olika lärare har olika sätt och knep att få en att komma ihåg exakt vad man ska kontrollera, ovanstående är bara en rekommendation – om din trafikskolelärare lär dig göra säkerhetskontrollen i en lite annan ordning är detta inget ovanligt, eller om du har ett annat system för att komma ihåg allt som behöver göras. Huvudsaken är att du vet vad som ska göras och gör det på ett ordnat och korrekt sätt!

Inre säkerhetskontroll

Under den inre säkerhetskontrollen ska du kolla saker som bromsar, styrservo, vindrutetorkare och ljudsignal. Du ska även inta korrekt körställning – ställ in stolen så att du sitter bra (du ska kunna vika handlederna över ratten), justera nackskyddet och backspegeln samt sidospeglarna. Sätt på dig säkerhetsbältet, kontrollera att alla dörrar är stängda, trampa ner kopplingen och slå på tändningen.

  Checklista inre säkerhetskontroll

 • Kolla att vindrutetorkarna fungerar, spola eventuellt rutan.
 • Starta värmereglagen (fläkt, särskilt för framrutan samt defroster bak) och kontrollera att de fungerar.
 • Kontrollera blinkers och varningsblinkers, tuta en gång för att kolla om tutan fungerar.
 • Tryck hårt på bromspedalen – den ska inte sjunka ner.
 • Trampa på bromspedalen några gånger, fortsätt hålla den nedtryckt. Dra samtidigt lite i ratten med vänsterhanden och starta motorn. Bromspedalen bör nu sjunka ner och ratten bli lätt att vrida. På så sätt kontrollerar du att broms- och styrservo fungerar.
 • Kontrollera att handbromsen (parkeringsbromsen) fungerar - dra åt den och försök köra framåt väldigt försiktigt, eller släpp den om du står i en backe.
 • Innan du kör iväg, dubbelkolla att halvljuset är påslaget!

Precis som med den yttre säkerhetskontrollen kan det variera i vilken ordning du utför momenten, huvudsaken är att visa att du ved vad du gör och varför. Kom också ihåg att utföra regelbundna säkerhetskontroller även när du har körkort och egen bil – särskilt när det kommer till delar som slits mycket som däck, men även vätskenivåer och lysen.

Om något känns fel med bilen när du kör (även om ingen varningslampa lyser) är det alltid bäst att stanna vid vägkanten och kontrollera vad som orsakar felet, och om det inte går att avhjälpa - parkera bilen eller kör direkt till verkstaden!