Övningskörning - allt om att övningsköra

Övningsköra

Dags att övningsköra

Övningskörning ger dig ovärderlig praktisk övning - just genom att övningsköra lär du dig att föra fram ditt fordon på ett korrekt och trafiksäkert sätt.

Övningskörningen låter dig uppleva en rad trafiksituationer, samt ger dig den grundutbildning som du behöver för att ta körkort.

Det är just under tiden som du övningskör som du lär dig alla delar som behövs - från själva grunderna (växla, köra rakt fram) till svårare moment som backning, mörkerkörning och vänstersvängar på landsväg.

Ju mer träning man får på olika moment – desto större chans att man klarar uppkörningen. Därför är det viktigt att övningsköra så mycket man bara kan!

Allmänna krav för övningskörning

För att överhuvudtaget få övningsköra måste man ha ett giltigt körkortstillstånd. Om du övningskör privat måste din handledare ha ett ha handledarbevis och ni måste ha gått en utbildningskurs, mer information om det nedan.

Åldergränserna varierar beroende på vilken behörighet man ska ta körkort för. Moped har den lägsta åldergränsen, medan tung motorcykel (behörighet A) samt tunga lastbilar, bussar och liknande fordon (behörigheter C och uppåt) har högre åldersgränser. Kolla på Körkortsportalen (www.korkortsportalen.se) för mer information.

Om du övningskör bil måste den vara märkt med en tydlig skylt som det står ÖVNINGSKÖR på. Vid privat övningskörning ska skylten vara grön, trafikskolor använder röda skyltar. Du kan köpa sådana på de flesta bensinmackarna.

Det är också värt att veta att det är handledaren som räknas som ansvarig förare vid övningskörning, vilket innebär att bilförsäkringen inte påverkas.

Övningsköra privat eller hos trafikskola?

Du kan övningsköra antingen privat, hos trafikskola eller både och. Fördelarna med privat övningskörning är ju att det är billigare, att du har större möjligheter till mängdträning och att det är lättare att hitta passande tider – de flesta har ju sina föräldrar eller någon nära vän som lärare, vilket förenklar den praktiska och logistiska biten.

Den stora nackdelen är att de flesta handledare vid privat övningskörning tog sina körkort för många år sedan (de flesta har ju sina föräldrar som handledare). De må vara bra förare, men kraven för att ta körkort har ändrats under årens gång och det kan även finnas delar av utbildningen (t.ex. ecodriving / miljövänlig körning) som de glömt bort eller som känns så pass självklara efter många år vid ratten att de helt enkelt inte tänker på att lära ut dem.

Därför är det bästa att kombinera privat övningskörning med övningskörning hos en trafikskola. Lärarna på trafikskolorna har full koll på de senaste reglerna och exakt vad för kunskaper som kontrolleras på uppkörningen.

De kan hjälpa dig med goda tips och råd, förbättra din körning samt direkt se och korrigera dina fel. Just dessa saker kan vara det som gör att du blir godkänd på körprovet (uppkörningen) istället för underkänd. Dock är ju trafiklektioner ganska dyra så för att få in körvanan och en känsla för hur det är att köra i trafik är privat övningskörning alldeles utmärkt.

Särskilda krav för privat övningskörning

Om du vill övningsköra privat måste din handledare vara godkänd av Transportstyrelsen. För att kunna bli det måste såväl din handledare som du själv ha gått en introduktionsutbildning på tre timmar. Ni kan gå utbildningen tillsammans eller var för sig.

Syftet är bl.a. att informera om regler som gäller övningskörning, hur man bäst planerar övningskörningen, viktiga saker som påverkar trafiksäkerheten, miljövänlig och sparsam körning, krav och bedömning av teoriprovet respektive uppkörningen och diskussioner om hur elev och handledare kan uppfatta situationer på olika sätt.

Efter att ha gått utbildningen får man ett intyg som ska bifogas i samband med ansökan om handledarskap. Glöm inte att ansöka om att bli handledare i god tid innan ni planerar att börja övningsköra, för det kan ta tid att handlägga er ansökan.

För mer information om handledarutbildningar, åldersgränser och andra krav, kontakta Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se).

Övningskörning med mc

När det kommer till att övningsköra mc så är det lite krångligare än när det gäller bil - av den enkla anledningen att det alltid är många som vill ta mc-kort, medan antalet körskolor som erbjuder övningskörning för mc är mindre än för bil.

Om du övningskör mc på trafikskola kan det vara en bra idé att boka flera lektionstider på en och samma gång, i alla fall om handledaren är upptagen - det gör att du garanterat får de lektioner du behöver utan att alltför lång tid passerar mellan varje lektion.

När det kommer till privat övningskörning för mc har många svårt att hitta en handledare - om de flesta har en nära släktning att övningsköra bil med är det långt färre personer som har mc-kort. Men hör dig för - precis som för bil är det ju långt mycket billigare att övningsköra privat än att övningsköra motorcykel enbart på trafikskola.

Ska du övningsköra mc privat gäller i princip samma regler som för övningskörning av bil, med den skillnaden att handledaren under körningen måste följa med som passagerare eller själv köra motorcykel.