Teoriprov körkort

Teoriprov

Allmänt om teoriprovet

Teoriprovet (officiellt heter det kunskapsprovet) är det prov som används för att kontrollera att du har tillräckliga teoretiska kunskaper för att få köra bil. Lite förenklat kan man säga att du behöver kunna trafikreglerna, ha koll på hur man kör bra, säkert och miljövänligt samt veta en rad begränsningar rörande till exempel maxvikter på släp, vilka typer av ljus man får ha tända samtidigt och så vidare.

En del av kunskaperna som testas kommer kännas självklara ("Men det här kan ju alla!"), medan en del kanske känns onödiga ("Men jag ska ju inte köra med släp, varför måste jag veta detta?"), men faktum är att du måste ha en god koll på alla de frågor som ingår i ett teoriprov. Alla är olika och bara för att just du tycker att någon fråga på teoriprovet är alldeles för enkel så är det inte så för alla.

Hur som helst – teoriprovet varierar beroende på vilken behörighet det gäller. Många av frågorna (till exempel de som rör allmänna trafikregler) är likadana för alla behörigheter, men självklart är det skillnad på frågor som rör behörighet B (bil) och behörighet A (motorcykel).

Bokning av teoriprov

Du bokar tid både för teoriprovet och uppkörningen samtidigt. Du kan boka din tid via internet eller per telefon (kolla på www.trafikverket.se för mer information), eller så kan din trafikskola boka tid åt dig. En fördel med att boka på internet är att du då kan snabbt boka om tiden, vilket gör att du kan göra ditt teoriprov snabbare om någon annan avbokat (särskilt bra är detta om det är lång väntetid när du ska skriva ditt teoriprov).

Priserna varierar beroende på när du ska skriva och ändras även då och då, så kolla med Trafikverket för exakt besked.

Teoriprovets upplägg

Själva teoriprovet består av 70 frågor. Fem av frågorna är så kallade testfrågor, alltså frågor som Transportstyrelsen provar ut inför framtida teoriprov. Dessa räknas inte in i resultatet. För att bli godkänd krävs det att man svarar rätt på minst 52 av de kvarvarande sammanlagt 65 teorifrågorna – man måste ha 80% rätt. Man har 50 minuter på sig.

Teoriprovets frågor är indelade i fem kategorier: trafikregler, trafiksäkerhet, personliga förutsättningar, fordonskännedom och manövrering samt miljö. Flest frågor tas ur kategorin trafikregler, minst ur kategorierna miljö samt personliga förutsättningar. Dock går det självklart inte bara att "skippa" vissa delar av teoriutbildningen bara för att man får färre frågor på teoriprovet.

Förresten - om du pluggar med Körkort.se:s onlinetjänst kan du göra teoriprov online, dessa skapas efter exakt samma parametrar som det riktiga teoriprovet, vilket gör att du kan förbereda dig på optimalt sätt!

Innan du får skriva teoriprovet måste du genomfört riskutbildningen, gäller bara för körkort kategori (B) bil. När du infinner dig för att skriva ditt teoriprov måste du visa upp giltigt legg, och du måste ha fotograferat dig hos Trafikverket innan du gör provet. Provet skrivs på en dator och det finns tillgängligt på fler än 10 språk, det finns även möjlighet att få frågorna upplästa.

Innan teoriprovet startar visas ett bildspel innehållandes instruktioner och förklaringar, och när du har 10 minuter kvar av provtiden kommer en påminnelse upp på skärmen. När du är klar med alla frågor ser du ditt resultat direkt på skärmen. Provledaren ger dig sedan ett papper med själva resultatet.

Några saker att tänka på

För olika behörigheter gäller lite olika regler. Om man till exempel tar körkort för motorcykel eller moped kommer en hel del allmänna frågor från teoriprovet för behörighet B (bil) ingå – det rör sig om saker som trafikregler som är gemensamma oavsett behörighet. Men annars varierar frågorna en hel del.

När det kommer till kategorin om fordonskännedom är det självklart att frågorna varierar kraftigt, men som ett exempel kan man till exempel nämna att på teoriprovet för behörighet A (motorcykel) kan man få frågan om vilken position man ska ha på vägen vid körning på landsväg – och det är inte samma svar som om man ska ta körkort för bil. Om man ska ta körkort behörighet AM (EU-moped) gäller också lite andra regler, mer information hittar du på vår särskilda sida om körkort för EU-moped.

Tänk också på att teoriprovets giltighetstid är begränsad och att du måste ha gjort ett godkänt körprov (uppkörning) under giltighetstiden, annars måste du göra om ditt teoriprov. Det är också förbjudet att kopiera, fotografera, skriva av eller på annat sätt sprida hela teoriprovet eller delar av det.

Och du vet väl att Körkort.se är den marknadsledande onlinetjänsten för dig som ska skriva teoriprovet? Vi har hjälpt tiotusentals personer till ett körkort – bli en du också och skapa konto nu, eller logga in med Facebook!

Eftersom de administrativa reglerna (t.ex. priser) kring teoriprov brukar ändras lite då och då rekommenderar vi att du alltid kontrollerar de aktuella reglerna innan du skriver ditt teoriprov.