Manöverprov för motorcykel

Körprov mc

Om du ska ta körkort för motorcykel måste du visa din färdighet i att framföra motorcykeln genom ett särskilt manöverprov. Manöverprovet består av en lågfartsdel, en högfartsdel och bromsning. Om du tränat ordentligt och om du känner dig bekväm på din hoj är det i princip bara nervositeten som kan sätta stopp för dig när det kommer till manöverprovet.

Som alltid när det gäller körprov bör du också komma ihåg att inspektören som leder din uppkörning har sett det mesta och upplevt det mesta, han eller hon vet också att du är nervös och därför ser de alltid på helhetsbilden. Enstaka småfel kan man komma undan med om du i stort visar dig kapabel till att framföra din motorcykel på ett trafiksäkert sätt.

Hela körprovet består av 3 delar. Säkerhetskontroll, ett särskilt manöverprov samt körning i och utanför tätort

Körprovet inleds med en säkerhetskontroll. Om du upptäcker brister på motorcykeln, ska du kunna föreslå åtgärder. Du ska självständigt kontrollera de olika funktionerna. Om det är någon del av kontrollen som inte är möjlig att göra själv, ber du förarprövaren om hjälp.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Efter att du utfört säkerhetskontrollen ska du göra ett manöverprov.

Flytta och leda motorcykeln

Manöverprovet inleds med att förarprövaren kontrollerar att du kan flytta motorcykeln genom att leda den med avstängd motor. Du ska leda motorcykeln framåt in mellan linjer, svänga och därefter backa den för att ställa den med bakhjulet. Förarprövaren bestämmer om motorcykeln ska ställas till vänster eller höger.

Manöverprovets lågfartsdel

Lågfartsdelen utförs startaar antingen från vänster eller från höger. Som namnet antyder ska du framföra din motorcykel i en väldigt låg fart – du ska reglera hastigheten med kopplingen. Tänk på att du ska hålla dig fast med knäna mot tanken, titta åt hållet du ska svänga åt, luta åt motsatt håll som du svänger på för att jämna ut tyngdpunkten och ha en bra balans liksom att du inte kör snabbare än i gångfart!

Manöverprovets högfartsdel

I manöverprovets högfartsdel ingår en undanmanöver i minst 50 km/h samt sepentinkörning. Det är inspektören som leder uppkörningen som väljer åt vilket håll som du ska göra undanmanövern, så det är viktigt att träna på undanmanövrar åt båda hållen. Det är viktigt att du håller blicken åt det håll där du ska, särskilt när det kommer till vändningen. Håll också en jämn fart (minst 50 km/h) in i banan, men bromsa i tid inför vändningen. Sedan är det bara att accelerera upp till 50 km/h så snart som möjligt igen och hålla jämn gas ända till inbromsningen. Tänk på att hålla blicken långt fram och på att hålla upp huvudet.

Bromsningsprov

Du ska även genomföra två bromstest under vilka du ska visa att du kan göra en så effektiv inbromsning som möjligt. Det finns inget bestämt krav på hur lång bromssträckan får vara (detta beror ju t.ex. på väglag och en rad andra faktorer), utan det som kollas är snarare om du bromsar effektivt. För att klara manöverprovets bromstest måste du bromsa kraftigt med både fram- och bakhjulsbromsen. Under bromsningen ska du hålla fast knäna mot tanken. Om du inte har ABS-broms måste du också frikoppla och släppa bakhjulsbromsen för att hjulet inte ska låsa sig.

Du får göra två inbromsningar, en från 70 km/h och en från 90 km/h. Återigen är det viktigt att komma ihåg att det som kollas är inte att du lyckas bromsa på en exakt sträcka, utan att du klarar av att bromsa säkert och effektivt!

Körning i trafik

Du ska köra i och utanför tätort, mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Du ska om möjligt köra på gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Om förarprövaren har sett några brister vid det särskilda manöverprovet ska de särskilt uppmärksammas vid körningen i och utanför tätort. Detta gäller i synnerhet hur du tekniskt hanterar fordonet. Även din körställning samt förmåga att använda rätt växlings- och bromsteknik ska uppmärksammas. Under körning i och utanför tätort sker kommunikation med dig via radio.

 

Om du gjort någon miss som t.ex. satt ner foten för många gånger i lågfartsbanan kan inspektören låta dig köra den en gång till om han eller hon anser att du kan klara provet, men att du bara haft otur/råkat vara för nervös.