Transportstyrelsen

Transportstyrelsen

Information om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet. Den står under Näringsdepartementet och har som huvudsakligt uppdrag att arbeta med god tillgänglighet, hög kvalitet samt säkra och miljövänliga transporter inom alla typer av transportsätt.

Det vill säga järnväg, luftfart, sjöfart och vägtransporter. Transportstyrelsen utfärdar tillstånd, tar fram regler samt kontrollerar hur de efterlevs.

Transportstyrelsen och körkortstillstånd

Transportstyrelsen kontrollerar ansökan om körkortstillstånd och beviljar dessa. Myndigheten tar också fram till exempel körkortsfrågor, registrerar ägarbyten samt administrerar trängselskatter och fordonsskatter. Så om man ska ansöka om körkortstillstånd är det alltså denna myndighet som kommer fatta beslut om utfärdandet.

Transportstyrelsens historia

Transportstyrelsen bildades den 1 januari 2009, då en rad myndigheter (Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsverket, Sjöfartsinspektionen, och Vägtrafikinspektionen samt Trafikregistret som avdelades från dåvarande Vägverket) slogs samman till en. Målet med sammanslagningen var att förbättra samarbetet inom likvärdiga områden, minska kostnaderna samt effektivisera verksamheten. Den största delen av Transportstyrelsens verksamhet är placerad i Borlänge, Örebro och Norrköping (i Norrköping ligger också myndighetens huvudkontor).

transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor.

Allt material publicerat på körkort.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Bilder, text eller annat material får inte kopieras eller på annat sätt användas utan Körkort.se's föregående skriftliga medgivande, överträdelse beivras.