Rondell och cirkulationsplats

Köra i rondell

Trafikregler rondell

För att tydliggöra måste vi först skilja på begreppen rondell och cirkulationsplats. Cirkulationsplats är en plats som märkts ut med vägmärket för cirkulationsplats, medan rondell är ytan som är i mitten av själva cirkulationsplatsen.

Hur som helst så finns det en rad fördelar med cirkulationsplatser. De är säkra, eftersom farterna i allmänhet är låga sker inga allvarliga trafikolyckor i rondellerna. Det är också ovanligt att folk missar att lämna företräde, och dessutom blir flödet av bilar jämnare – det är sällan som köer uppstår vid cirkulationsplatser, medan det är ganska så vanligt vid korsningar med rödljus.

Nackdelen är dock att det finns en viss risk att antalet lindriga krockar ökar i jämförelse med vanliga korsningar. Dessutom är det rätt dyrt att bygga cirkulationsplatser där det redan finns vanliga korsningar, och det är heller inte säkert att man får plats med en rondell.

Tänk på att alltid visa hänsyn till dina medtrafikanter, det tjänar alla på!

Hur man kör in i en rondell

 • När du närmar dig cirkulationsplatsen ska du självklart sänka farten. Om du har möjlighet och det inte är mycket trafik, kolla gärna i ett rätt tidigt skede efter bilar som eventuellt kör i rondellen – anpassar du din hastighet i tid kanske du slipper stanna när du kör in i rondellen.
 • Du ska köra motsols i cirkulationen runt rondellen. Kom ihåg att du har väjningsplikt mot fordon som redan är inne i cirkulationen – du ska alltså i god tid sänka hastigheten eller stanna och får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder!
 • Du behöver inte ge tecken på väg in i rondellen, detta eftersom det bara finns ett val av körriktning. Dock är det rekommenderat att du även blinkar på väg in, eftersom du på detta sätt tydligare visar din avsikt.
 • Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan. Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar ska du följa anvisningarna. Nedan ser du ett exempel på hur du kan välja körfält, du får dock självklart välja annorlunda om situationen så kräver.

Köra in i rondell

Köra inne i rondellen

 • Ha i åtanke att långa fordon kan behöva mer än ett körfält i cirkulationen. Om du ser en långtradare på väg in i cirkulationen, ta detta i beräkning och visa framförsikt och hänsyn.
 • Om du ska byta körfält eller på annat sätt flytta ditt fordon i sidled måste du ge tecken, även om det inte finns några andra bilar i närheten – precis som när du kör på en "vanlig" väg alltså.
 • Du får bara byta körfält om detta kan ske på ett trafiksäkert sätt utan fara eller onödigt hinder för andra trafikanter. Du måste ha uppsikt över trafiken så att körfältsbyte kan göras säkert.
 • Om du ser att någon annan ska byta körfält ska du anpassa hastigheten för att underlätta för den andra föraren att komma till rätt körfält.

Inne i rondellen

Att köra ut ur rondellen

 • När du kör ut ur rondellen så ska du ge tecken åt höger. Börja blinka ungefär när du är vid mitten av avfarten innan den som du ska svänga av i – det vill säga i tillräckligt god tid för att andra trafikanter ska se och anpassa sig, men inte så pass tidigt att du förvirrar medtrafikanterna.
 • Du bör helst köra ut ur rondellen från höger körfält. Anpassa körningen därefter och börja förflytta dig till det högra körfältet ungefär när du är vid mitten av avfarten innan den du ska svänga av i. Fortsätt ha höger blinkers på även efter att du bytt körfält.
 • Om du kör ut ur cirkulationen från vänster körfält måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du gör ett körfältsbyte.

Köra ut från rondell